Tidligere møter

Møter i Filosofisk poliklinikks møteserie 1998-2019

Advarsel: Denne listen er 165 møter lang!

 1. «Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag». Lege, førsteamanuensis Edvin Schei, 21.10.1998.
 2. «Doktorfabrikken. Om sjelelig feilernæring i legestudiet». Filosof og stud. med. Stefán Hjørleifsson, 17.11.1998.
 3. «Vår egoisme – deres nød. Om fordeling av verdens helseressurser». Filosof og lege, førsteamanuensis Ole Frithjof Norheim, 8.12.1998.
 4. «Hvit magi. Om medisinens symbolske og religiøse betydning». Lege, førsteamanuensis Edvin Schei, 4.2.1999.
 5. «Hypokondri. Om det innbilte skillet mellom kropp og sinn». Lege, førsteamanuensis Ingvard Wilhelmsen, 11.3.1999.
 6. «Legen – nyttig idiot i samfunnets undertrykking?» Lege, stipendiat Janecke Thesen, 19.05.99.
 7. «Refleksjon eller dressur? Om behovet for intellektuell virksomhet i medisinen.» Lege, førsteamanuensis Edvin Schei, 1.09.99.
 8. «Lær oss å tenke! Om det store hullet i legers utdannelse.» Stud. med. Margareth Wiik, 6.10.99.
 9. «Vi vet for mye, uten å ha tenkt. Om forholdet mellom refleksjon og handling i medisinsk praksis.» Kommunelege, førsteamanuensis John Nessa, 3.11.99.
 10. «Kjærlighet og medisin.» Lege dr. med. Stein Husebø, 1.12.99.
 11. «Empati. Hva er det, og kan det læres?» Filosof Arne Johan Vetlesen. 19.01.00.
 12. «Meining som medisin. Om placebofenomenet som uutnytta naturressurs.» Psykolog, professor Tor-Johan Ekeland, 16.02.00.
 13. «Kva er eit menneske?» Dialog mellom filosofene Gunnar Skirbekk og Anders Molander. 22.03.00.
 14. «Den medisinske diagnose – hvor kommer den fra og hva brukes den til?» Lege, professor Kirsti Malterud, 12.04.00.
 15. «Medisinsk etikk – hva skal vi med det?» Lege, førsteamanuensis Ole Frithjof Norheim, 06.09.00.
 16. «Fri og avmektig. Om den moderne sjels tilstand.» Forfatter, samtidskritiker Kaj Skagen, 04.10.00.
 17. «Helsens skjulte natur.» Lege, stipendiat Eivind Merok, 08.11.00.
 18. «Feil og uhell i medisinen: hva så?» Peter F. Hjort, 10.01.01.
 19. «Skam – en uro i det moderne selvet» Finn Skårderud, 7.02.01.
 20. «Vår kunnskap – deres overtro? Biomedisinske kunnskapsregimer og medisinsk antropologi» Thomas Hylland Eriksen, 07.03.01.
 21. «Den mekaniske skolemedisinen er en sjukdomsskapende tvangstrøye. Eller – hvorfor ringer ingen hjem?» Mads Gilbert, 04.04.01.
 22. «Med buksene nede? Om potens, forskning og legemidler» John-Arne Skolbekken, 05.09.01.
 23. «Filosofens galskap» Åge Wifstad, 03.10.01.
 24. «Cellegift eller koseprat? Medisinsk behandling av mennesker med kreft» Stener Kvinnsland, 07.11.01.
 25. «Utdanning, makt og fordumming.» Thorolf Krüger, 05.12.01.
 26. «Dreper vi de narkomane?» Evy Frantzsen, 09.01.02.
 27. «Bioteknologien er her: Hva skjer med livet?» Sissel Rogne, 06.02.02.
 28. «Diagnosens kunst.» Gunnar Danbolt, 06.03.02.
 29. «Legekultur – finnes det?» Magne Nylenna, 03.04.02.
 30. «Er det sykt å være skallet?» Per Solvang, 04.09.02
 31. «Et relasjonelt helsebegrep – hvilke konsekvenser har det for hjelperne?» Eivind Meland, 02.10.02
 32. «Seksualitet – tabu på legekontoret?» Haakon Aars, 06.11.02
 33. «Skjebnezapping. Legestudenters dannelse og den etiske fordring,» Kjell Arne Johansson, Christian Ohldieck og Margrethe Aase, 04.12.02
 34. «Livets grunnvilkår – Døden, kjærligheten og medisinen,» Arne Johan Vetlesen, 08.01.03
 35. «Medisinen som åndsmakt,» Per Fugelli, 05.02.03
 36. «Framskritt, medisin og kontroll,» Stefán Hjörleifsson og Roger Strand, 05.03.03
 37. «Biologi som ideologi,» Tor-Johan Ekeland, 02.04.03
 38. «Salg av helse og velvære – Apotekene og markedskreftene i Norge,» Anne Gerd Granås, 07.05.03
 39. «Kommunikasjon, teambygging og samfunnsansvar – hva er vår rolle?» Johan Olav Koss, 03.09.03
 40. «Fosterdiagnostikk: medisin, velferd – eller sortering av liv?» Berge Solberg, 01.10.03
 41. «Gentesting for arvelig kreft – de vanskelige valgene» Cathrine Bjorvatn, 05.11.03
 42. «Risiko ved genmanipulering? Absence of evidence is not evidence of absence…» Terje Traavik, 03.12.03
 43. «Human bioteknologi: nasjonale språk og moraler i Norge og Storbritannia» Thorvald Sirnes, 07.01.04
 44. «Hvorfor gråte? Abort av fostre med avvik – kvinners erfaring» Sølvi Risøy, 04.02.04
 45. «Retten til å være ulykkelig, stygg og impotent» Olaug Lian, 03.03.04
 46. «Godhetsmakt: den barmhjertige samaritan i helsevesenet» Jill Loga, 31.03.04
 47. «Den gode sirkel – En filosofi om kjærlighet og helse» Nina Karin Monsen, 01.09.04
 48. «Angår du meg? Om tidløs etikk og moderne medisin», Kari Martinsen, 06.10.04
 49. «Den glemte omsorgen- en global mangelsykdom?» Kari Wærness, 03.11.04
 50. «Mennesket som levende fortelling. Hvordan skjønnlitteratur øker legers kompetanse» Jan Frich, 01.12.04
 51. «Kunde eller pasient? Betraktninger om helse i et markedsperspektiv» Irene Nygårdsvik, 12.01.05
 52. «Hva skal jeg si? Om den vanskelige samtalen» Bente Lindbæk, 02.02.05
 53. Juridifisering av medisinen – trygghet eller tvangstrøye? Kjetil Rommetveit, 02.03.05
 54. Meditasjon og helse – stress ned til det gode liv? Erik Ekker Solberg, 06.04.05
 55. Hvordan forvandle gull til bly. Barndomserfaringer og voksenhelse. Vincent Felitti, 31.08.05
 56. Medisin og hjernevask. Kan utdanning svekke tenkeevnen? Edvin Schei,12.10.05
 57. Kunnskap, kreativitet og menneskelighet, noe for leger – og legeutdanningen? Arild Gulbrandsen, 2.11.05
 58. Allmennmedisin som ekstremsport. Halsbrekkende erfaringer fra den menneskelige jungel. Harald Sundby, 7.12.05
 59. Uflaks – den viktigste årsak til nesten all sykdom! Ståle Fredriksen, 11.1.06
 60. Hvordan vet vi at noe er SYKT? Om normalitet, patologi, feil og verdier. Paola de Cuzzani, 1.2.06
 61. Mestring – et fornuftig mål? Muligheter og begrensninger i klinisk praksis, Marit Hafting, 22.2.06
 62. Krenket som barn, syk som voksen? Linn Jørgenvik, Edvin Schei, 5.4.06

Medisinens symbolske betydninger

 1. Vitenskap som livssyn. Hvor rasjonell er troen på harde fakta? Ragnar Fjelland, 6.9.06
 2. Helsevesenet – vår tids sekulære folkekirke? Inge Lønning, 11.10.06
 3. «Trust me, I’m a doctor!» Hvorfor skal leger bry seg om hvordan de blir opplevd? Patrick Wergeland, 1.11.06
 4. Helse og helhet. Erfaringer og refleksjoner i møte mellom kristendom og østlig filosofi. Notto Thelle, 6.12.06

Den medisinske kunnskapsbasen – er den god nok?

 1. Korrekt, men ikke sant: dilemmaer i forebygging av hjerte-karsykdom. Linn Getz, 10.1.07
 2. Medisinsk vitenskapsteori: hvordan modernisere legeutdanningen. Roger Strand, 7.2.07
 3. Menneske, kropp og sykdomsskapende erfaring. Kritikk av medisinens teorigrunnlag Anna Luise Kirkengen, 7.3.07 –
 4. Medicine – more than science? Alfred Tauber, 28.03.07
 5. Behandling av friske – en syk ide?? Irene Hetlevik, 11.04.07

Følelsenes medisinske betydninger

 1. Er det farlig, doktor? Følelsenes filosofi gjennom 30 år på på legekontoret. Eivind Vestbø, 5.09.07
 2. Biologisk grenseland. Sinn-og-kropp ved kronisk tretthetssyndrom. Elling Ulvestad, 10.10.07
 3. Sitter følelsene i hjernen? Om erfaringer og kropp. Per Brodal, 7.11.07
 4. Medisin er å arbeide med følelser. Tor Jacob Moe, 5.12.07

Medisin og rettferdighet

 1. Høykostnadsmedisin – prioritering og rettferdighet. Ole Frithjof Norheim, 9.1.08.
 2. «Korrupsjon – et helseproblem». Jan Borgen, generalsekretær i Transparency International Norge. 6.1.08
 3. «Global rettferdighet – hva er det?» Trygve Ottersen, legestudent. 5.3.08
 4. «Medisin og sosial rettferdighet i det 20. århundre» Aina Schiøtz, professor i medisinsk historie. 2.4.08.
 5. «Respekt eller forakt? Om holdningsdannelse i medisinstudiet». Pernille Nylehn, fastlege, 10.9.08.
 6. «The nature of healing». Eric Cassell, professor, New York. 17.10.08
 7. «Hvor ufør må man være? Rettferdighet ved uførhetsvurderinger», Hans Magnus Solli, lege. 5.11.08.
 8. «Borgerlønn – hva er argumentene?» Nanna Kildal, forsker, 3.12.08

High-tech og eksistens

 1. ”Akuttmedisin er ikke for cowboyer. Om menneskelighet i blålysenes verden”. Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege ved Akuttmedisinsk seksjon, Haukeland universitetssykehus og Sverre Rørtveit, kommunelege i Austevoll. 7.1.09.
 1. ”Det blør! Teknologi og klokskap i fødselsmedisinen”. Kåre Augensen, overlege på Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus, 4.2.09.
 2. ”Hjertesmerte. Sykehuslegers møte med livets grunnvilkår”. Margrethe Aase, stipendiat, lege ved hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus. 4.3.09
 3. ”Liv eller død på fødestuen og nyfødtavdelingen – når teknologien ikke gir svar». Trond Markestad, professor i nyfødtmedisin og leder av Rådet for legeetikk. 1.4.09

Behovseksplosjonen

 1. ”Solidaritet og godhetsmakt i idéhistorisk lys”.  Førsteamanuensis Thorvald Sirnes, Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. 9.9.09
 2. «Når omsorgen truer den enkelte og fellesskapet». Professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo, 7.10.09
 3. «Grenseløse forventninger og sviktende solidaritet – velferdsstaten om 20 år». Professor Sigurd Skirbekk, Universitetet i Oslo. Kunstnerisk kommentar: Kaj Skagen, forfatter 4.11.09.
 4. «Bærekraftig velferd –en umulighet?» Professor Alf Erling Risa, Universitetet i Bergen. Kunstnerisk kommentar: Marit Eikemo, forfatter. 2.12.09

Velferd mot stupet?

 1. «Sykepenger: Helse- eller bjørnetjeneste?» Eivind Meland, fastlege og professor i allmennmedisin. Kunstnerisk kommentar: Nils Henrik Smith. 13.1.10
 2. «Vokser velferdsoppgavene oss over hodet – eller er vi bare blind for de gode løsningene?» Christine Meyer, byråd i Bergen kommune. Kunstnerisk kommentar: Erlend O. Nødtvedt. 3.2.10
 3. «Som å kaste sardinar i krokodillegap – pasientane vert aldri mette». Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidende. Kunstnerisk kommentar: Olav H. Øyehaug. 10.3.10
 4. «Samhandlingsreformen – keiserens nye klær?» Are Helseth, stortingsrepresentant og Guri Rørtveit, professor i allmennmedisin. Kunstnerisk kommentar: Kjersti Rorgemoen. 14.4.10

Hvordan leger blir til

 1. «Medisinske eksamener. Hva vil vi med dem – og hva oppnår vi?» Per Brodal, professor, UiO. 8.9.10.
 2. «Teknisk medisin, humanistisk medisin – er leger dømt til yrkesmessig personlighetsspaltning?» Trond Markestad, professor i nyfødtmedisin og leder av Rådet for legeetikk. Stefán Hjörleifsson, førsteamanuensis i allmennmedisin. 6.10.10.
 3. Å være lege – eller å kunne medisin? Om utvikling av personlig kompetanse i legeyrket. Pål Gulbrandsen, forskningsleder Akershus universitetssykehus. 3.11. 10
 4. «Nyutdannet lege – og hva så? Om yrkesidentitet på sykehus og i allmennpraksis». Esperanza Diaz, førsteamanuensis UiB, fastlege. Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog Haukeland universitetssjukehus. 1.12.10.

Litteratur og medisin

 1. «Litteratur som har formet meg som lege». Elisabeth Swensen, fastlege. 12.1.11
 2. «Døden – skal vi danse? Om døden i litteraturen og livet». Per Fugelli, professor i sosialmedisin, Universitetet i Oslo. 2.2.11
 3. «Helbredelse som litteratur og kunst». Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie, Universitetet i Oslo. 2.3.11
 4. «Kan litteratur skape endring?» Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB, i samtale med Hilde Sandvik, kronikkredaktør i Bergens Tidende. 6.4.11

Sykehusjobb i vår tid – byråkrati, markedsmakt og risikoaversjon

 1. «Industrialisering av medisinen – fra åndsarbeid til produksjon?» Ole Berg, professor i helseadministrasjon og statsvitenskap, Universitetet i Oslo. 7.9.11
 2. «Helsefabrikkene – medikalisering og markedstenking i helsevesenet». Olaug Lian, førsteamanuensis i medisinsk sosiologi, Universitetet i Tromsø. 5.10.11
 3. “Sykehusansatte i skvis – effektivitet eller integritet?” Ole Jakob Thomassen, seniorinspektør i Arbeidstilsynet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Vestfold. 2.11.11
 4. «Engangsleger og gjenbrukspasienter. Noen erfaringer som lege og pasient». Brit Haver, professor i psykiatri, UiB. 7.12.11

Legerollen mellom organteknikk og eksistens

 1. «Legen er alltid leder – fire spørsmål og fire fiender». Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB. 4.1.12
 2. «Høvisk men ikke interessert: hvordan legers høflighet maskerer fraværet av eksistensiell omsorg i pasientarbeid». Kari Milch Agledahl, lege og filosof. 1.2.12
 3. «Molekyler og mening. Biologi for det 21. århundre». Linn Getz, lege og seniorforsker, NTNU. .7.3.12
 4. «Legens oppmerksomme nærvær – en profesjonell forpliktelse». Michael deVibe. 11.4.12
 5. «Empati – kjernen i medisinsk profesjonalitet og rasjonalitet». Reidar Pedersen, lege og filosof. 12.9.12
 6. «Mennesket i medisinen – ting og helligdom». Eivind Meland, professor i allmennmedisin, UiB, 3.10.12
 7. Grenser og forsoning – hører det til i medisin og helsevesen? Åsa Kadowaki, Läkare med Grenser. 7.11.12
 8. «Den terapeutiske kultur – finnes det alternativer?» Ole Jacob Madsen, psykolog og filosof, Senter for vitskapsteori, UiB. 5.12.12

Hvorfor er ikke alt som er lovlig også fornuftig? Styring og vanstyring i norsk helsevesen

 1. «Advarsel – livsfare! Er det trygt å la kommunane drive helsetenester med høge krav til kvalitet og tryggleik?» Steinar Hunskår, professor i allmennmedisin, UiB, leiar av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin . 9.1.13
 2. «Helsefeltets skjulte strateger – om fraværet av politisk styring i Helse-Norge». Rune Slagstad, professor i samfunnsvitenskap, UiO. 6.2.13
 3. «Papirløse innvandrere, medisin og menneskerettigheter: Dilemmaer, lidelse og medmenneskelighet» Karl Harald Søvig, professor i helse- og sosialrett, UiB. 6.3.13
 4. «Er det rom for skjønn og samvittighet i norsk helsevesen?» Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, UiO. 3.4.13

Dannelse til lege

 1. «Legen som profesjonell og personlig – hvor mye av hvert?» Professor Edvin Schei, leder av profesjonalitetskomitéen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 4.9.13
 2. «Hjelp, jeg studerer medisin!» Medisinstudentene Karl Erik Müller, Ingrid Neteland, Anne Sofie Paus, Eivind Alexander Valestrand og Else Fjøsne. 9.10.13
 3. «The healing function of doctors». Professor Eric Cassell, New York.
 4. «Legens personlige utvikling». Programskaper Trond-Viggo Torgersen i samtale med tre unge leger, Ruth Johnsrud, Frode Lindemark og Kristian Simonsen. 4.12.13

Den norske sykerollen

 1. «Fastlegen – legen uten ryggrad?» Silje Mæland, forsker, UNI research. 15.1.14
 2. «Veier ut av – og inn i – sykerollen» Ingvard Wilhelmsen, professor UiB, 2.14
 3. «Sykerollen som fluepapir. Om norsk sykmeldingspraksis». Stein Nilsen, fastlege og forsker, 5.3.14
 4. «Pasientforening – støttegruppe eller sekt?» Ann Kristin Knudsen og Camilla Sigvaldsen Løvvik, forskere, UNI research. 2.4.14

Helse- eller bjørnetjenester? Om overdiagnostikk og overbehandling i norsk helsevesen

 1. «Skaper offentlig og privat helsevesen etterspørsel etter unyttige og skadelige helsetjenester?» Per Øystein Opdal og Stefan Hjørleifsson, allmennelger. Christian Beisland, urolog. 10.9.14
 2. «Medisin på bristepunktet? Om legers overdiagnostikk og overbehandling av friske mennesker.» Gisle Roksund, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin. 1.10.14
 3. «Ønsketenkning – sitter det i genene?» Ellen Blinkenberg, lege, forfatter. 5.11.14
 4. «Overbehandling eller overdrivelse?» Hege Gjessing, president i Den norske legeforening. 3.12.14

Prioritering betyr å si nei, ikke sant?

 1. «Screening redder ikke liv – hvor viktig er det å lete etter kreft?» Michael Bretthauer, Professor, UiO. 6.1.15
 2. «Mange behov. Hva gjør vi først?» Stener Kvinnsland, administrerende direktør Helse Bergen. 4.2.15
 3. «Prioritering sett innenfra – hvordan oppstår spillereglene?» Ole Frithjof Norheim, leder av prioriteringsutvalget. 4.3.15
 4. «Biomarkører og moderne kreftbehandling – Muligheter og utfordringer.» Lars Andreas Akslen, professor, overlege og senterleder for CCBIO (Centre for Cancer Biomarkers). 8.4.15

Dialog og medisin

 1. «Konflikter i nære relasjoner – krig, underkastelse eller dialog?» Språk, tanke og samspill er menneskets sterkeste virkemidler. Men hvordan lærer vi å bruke dem godt? Parterapeut Nina Sletteland og John M Sørensen, Foreningen 2 Foreldre. 2.9.15
 2. «Helseledelse – lytting eller lærhud?» Dialog mellom Jan Vincents Johannessen, direktør ved Radiumhospitalet i 23 år, og Edvin Schei, leder av Filosofisk poliklinikk. 14.10.15
 3. «Konfrontasjon eller dialog i helse- og rettsvesen». Advokat Trond Lexau og lege Edvin Schei. 4.11.15.
 4. «Den indre dialogen – selvforakt eller selvmedfølelse?» Psykolog Per-Einar Binder og filosof Anne Granberg, Universitetet i Bergen. 2.12.15

Dialog, tabu og stivnede fronter

 1. «Barnevern og familiens beste – motsetninger eller to sider av samme sak?» Toril Havik, psykolog og Yngve Nedrebø, demograf og statsarkivar. 6.1.16
 2. «Fødsel, død og skandale. Har pressen fordreiet virkeligheten om fødselsomsorgen i Bergen – og hvem kan i så fall korrigere pressen?» Dialog mellom Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende, Agnethe Lund, overlege på Kvinneklinikken og Helle Karina Johansen, høygravid blogger. 3.2.16
 3. «Er mannlig graviditet greit? Vet vi hva et menneske er, i bioteknologiens tid?»Dialog mellom professor Roger Strand og førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen. 2.3.16
 4. «Elefanten i rommet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fedme?» Dialog mellom fysioterapeut og forsker Eli Natvik, sykepleier og doktorgradsstudent Magnus Strømmen og Esperanza Diaz, fastlege og førsteamanuensis. 6.4.16

Migrasjon, medisin og moral

 1. «Immigranter og norsk barnevern. Omsorg eller overgrep?» Dialog mellom Marte K. Fylkesnes, doktorgradsstipendiat, Marit Skivenes, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og Eivind Meland, professor i allmennmedisin. 7.9.16
 2. «Asylinstitutt og godhetstyranni – er velferdsstat og rettssikkerhet truet? Hva skjer med den norske godheten når flyktningestrømmen øker?» Dialog mellom Sylo Taraku, innvandrer og forfatter, Yngvild Hannestad lege, og Heidi Wyller, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 3. «Helse og uhelse blant immigranter. Er «de» deltakere eller ofre?» Dialog mellom Esperanza Diaz, fastlege, forskningsleder på NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse og Åshild B Fuglestad, kommunepsykolog. Møteleder Roger Strand, professor ved Senter for vitskapsteori. 2.11.16
 4. «Bemyndigelse og anerkjennelse av asylanter – hvordan er det mulig?» Dialog mellom Ali Watti, lege fra Syria, og Monica Kaberuka-Nielsen, sosiolog og overlevende etter folkemordet i Rwanda. 7.12.16

Sex! Hud! Kjønn og organer!

 1. «Sexpress og kroppsskam?» Agnes Giertsen, helsesøster, i samtale med medisinstudent Babar Eide Khan og gynekolog Yngvild S Hannestad. 1.2.17.
 2. «Intimkirurgi – fakta og verdier». Kirurg Stefan Emmes og gynekolog Heidi Thornhill. 8.3.17
 3. «Berøring som terapi» Forsker og fysioterapeut Wenche Bjorbækmo og rosenterapeut Irmelin Joys i samtale. 5.4.17
 4. «De skulle bare visst….! Om kjønn og kjønnsidentitet». Samtale mellom transperson Nina-Jeanette Quille og kjønnsforsker Nadzeya Husakouskaya ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen. 3.5.17

Mat som samvær og nærvær

 1. «Skaper vi sykdom i vår bestrebelse på sunnhet?» Dialog mellom Thor Øivind Jensen, førsteamanuensis ved UiB, og PhD-stipendiat Gro Beate Samdal. 6.9.17
 2. «Kan sunnhet bli sykdom, og hvem har ansvaret?» Elisabeth Fosse er professor og leder ved Hemil-senteret i dialog med Cathrine Nitter, medarbeider i Rådgivning Om Spiseforstyrrelser og Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB. 4.10.17
 3. «Spiseforstyrrelser – å kontrollere det ukontrollerbare». Journalist Hilde Sandvik i samtale med Asle Halvor sen, psykolog ved Senter for spiseforstyrrelser og Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB. 1.11.2017

Følelser, helse og medisin

 1. «Hva er «personlighet»? Følelser som vett og forstand» Sigmund Karterud, professor i psykiatri, leder av Institutt for Mentalisering.  10.1.18
 2. «Hvorfor er noen syke og andre ikke? Har det noe med følelser å gjøre?» Margrét Ólafía Tómasdóttir, lege, PhD, tilknyttet Universitetet i Reykjavik og NTNU. 7.2.18
 3. «Æsj- så ekkelt!! Om avsky, normalitet og tvangstanker». Gunvor Launes, psykiater, overlege og standup-komiker i dialog med Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB. 7.3.18
 4. «Etikk, fakta og følelser». Dialog mellom professor Per Einar Binder og PhD-kandidat Henrik Berg, UiB. 4.4.18
 5. Følelser i jus og medisin – kan overdreven «saklighet» være usaklig? Camilla Bernt, professor ved Juridisk fakultet i samtale med advokat Helge Tveit og lege Eivind Meland. 3.10.18
 6. Medisinstudenters følelser – et profesjonsproblem? Samtale mellom medisinstudentene Babar Eide Khan, Gina Garre-Fivelsdal og Sander Sørbø, tidligere medisinstudent Margrethe Schaufel og professor Edvin Schei. 4.11.18
 7. Hva er det vi føler når vi «VET» noe? Eivind Engebretsen, idehistoriker, professor i medisin, Universitetet i Oslo. 5.12.18
 8. «Den gode død – hva er det?» Dialog mellom overlege Sebastian von Hofacker, lege Emelinn Bråtane og professor Edvin Schei. 9.1.19
 9. Er døden bare en behandlingsfeil?» Legene Yngvild Hannestad, Stefan Hjørlifsson og Caorline Engen Nitter, 6.2.19
 10. Hvor sunt er det å frykte døden? Vitenskapsteoretiker Roger Strand og legene Eivind Meland og Edvin Schei, 6.3.19
 11. Bør aktiv dødshjelp bli en pasientrettighet? Etiker Lieke van der Scheer forteller om nederlandske erfaringer, dilemmaer og regelverk. 3.4.19