Programerklæring

Filosofisk poliklinikk arrangerer åpne debattmøter om medisinsk-filosofiske spørsmål. Poliklinikken utgjøres av en gruppe leger, filosofer og studenter ved UiB, som ønsker å skape en arena for høyttenkning og intellektuell dugnad. Vi vil ha større takhøyde og mer undring i medisinsk og helsefaglig virksomhet, og ønsker å påvirke medisin og samfunn på den beste måten vi kjenner: gjennom samarbeid, debatt og dialog.

Vi henvender oss til:

 • Alle som har erfart at moderne medisinsk tenkning og praksis rommer paradokser, dilemmaer og etiske utfordringer
 • Alle som interesserer seg for:
 1. medisinens betydning for enkeltmennesker og samfunn
 2. medisinens vekst i omfang, handlekraft og bivirkninger
 3. medisinens forsknings- og utdanningstradisjoner

Vi vil:

 • Sette lys på medisinens humanistiske aspekter
 • Bidra positivt til medisinens selvrefleksjon
 • Lete etter forståelser, kunnskap og samarbeidsformer som kan føre til en bedre medisinsk praksis

Vi er opptatt av medisinsk filosofi, og med det mener vi:

 • medisinens virkelighetsforståelse
 • medisinens selvforståelse
 • medisinens menneskesyn
 • medisinens vitenskapsteori
 • medisin og politikk
 • medisin og religion
 • medisin og rettferdighet
 • medisinens kolonialisering av hverdagslivet
 • medisinens syn på læring og undervisning
 • betydningen av mening i helse og sykdom
 • betydningen av omsorg og relasjoner i medisinsk arbeid