2018

10. januar: Hva er personlighet?

Foredrag ved Sigmund Karterud, etter innledning ved Edvin Schei

 

7. februar: Hvorfor blir noen syke og andre ikke?

Del 1:

Del 2:

 

5. Desember: Hva er det vi føler når vi «VET» noe?