Dialogisk nettverk

Dialogisk nettverk er en uformell, tverrfaglig gruppe etablert i Bergen i 2014 av mennesker som har tro på dialog som verktøy for både konflikthåndtering og utvikling av mellommenneskelige ressurser og relasjoner, samt for utvikling av samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

En dialogisk tilnærming vektlegger prosessen like mye og tidvis mer enn, resultatet.

Sann dialog fordrer blant annet:

  • Åpenhet
  • Respekt
  • Aktiv lytting
  • Inkludering
  • Toleranse
  • Glede over mangfold

Dialogisk Nettverk arrangerer med jevne mellomrom «Dialogisk Café»:
Uformelle og åpne samlinger med dialog som verktøy rundt et vidt spekter av tema.
Foregår hovedsakelig på Chagal eller på Litteraturhuset og er åpent for alle!

Dialogisk Cafè og Dialogisk Nettverk har tett dialog og samarbeid med Filosofisk Poliklinikk. Finn Facebooksidene til Dialogisk Cafè her!

Dialogisk Cafè består blant annet av:

Torbjørn Wilhelmsen: torbjorn@wikos.no
Anders Bærheim:  Anders.Barheim@igs.uib.no
Trond Lexau: advokat@lexau.no
Lene Lerche Raadal: lene@lerchefamilieterapi.no
Eivind Meland:Eivind.Meland@igs.uib.no