Møteprogram for våren 2019: «Å leve i dødens lys»

9. januar kl 1900: Den gode død – hva er det?

Kjøp nettbillett på  http://www.litthusbergen.no, unngå kø!

På det første møtet i denne serien vil Sebastian von Hofacker, anestesilege og palliativmedisiner med mange års erfaring med de aller sykeste, møte sykepleier og nå lege i Finnmark Emelinn Bråtane, som har erfart dødens tilstedeværelse i eget liv personlig og profesjonelt. De vil dele erfaringer og refleksjoner om døden i en medisinsk verden: Kan man generalisere døden, eller er den ulik for alle? Hva er den gode døden, og for hvem? Hva betyr religiøs overbevisning? Hva skal legene bidra med, og er det alltid viktig å snakke åpent om nær forestående død?

 

Møteleder er Edvin Schei, professor i allmennmedisin.

 

Forebygging reduserer risikoen for en rekke sykdommer. Men de forebyggende tiltakene endrer også menneskenes tanker om liv og helse på måter vi vanskelig kan forutse, måle og forstå.

På møtet vil gynekolog Yngvild Hannestad ta opp kvinners forståelse og reaksjoner knyttet til risiko for livmorhalskreft. Allmennlege Stefán Hjörleifsson vil drøfte fastlegenes erfaringer med pasienter og leger som styres av frykt for at ethvert symptom kan være begynnelsen på dødelig sykdom. Lege og stipendiat Caroline Engen vil videre snakke om «presisjonsmedisin», hvor avansert testing skal kunne gi skreddersydde intervensjoner for å holde friske folk friske.

Spørsmål som reises er: Hva er fornuft og hva er ønsketenkning i medisinens kamp mot forfall og død? Hvor realistiske er fremtidsvisjonene som presenteres? Kan risikobekjemplse være skadelig? Når er døden «feil», og når er den «natur»? Og ikke minst: Hvis det styrende målet blir en form for udødelighet, hva skjer med rommet for verdige utpust, medmenneskelighet og sorg?

6. februar kl 1900: Er døden bare en behandlingsfeil?

Forebygging reduserer risikoen for en rekke sykdommer. Men de forebyggende tiltakene endrer også menneskenes tanker om liv og helse på måter vi vanskelig kan forutse, måle og forstå.

På møtet vil gynekolog Yngvild Hannestad ta opp kvinners forståelse og reaksjoner knyttet til risiko for livmorhalskreft. Allmennlege Stefán Hjörleifsson vil drøfte fastlegenes erfaringer med pasienter og leger som styres av frykt for at ethvert symptom kan være begynnelsen på dødelig sykdom. Lege og stipendiat Caroline Engen vil videre snakke om «presisjonsmedisin», hvor avansert testing skal kunne gi skreddersydde intervensjoner for å holde friske folk friske.

Spørsmål som reises er: Hva er fornuft og hva er ønsketenkning i medisinens kamp mot forfall og død? Hvor realistiske er fremtidsvisjonene som presenteres? Kan risikobekjemplse være skadelig? Når er døden «feil», og når er den «natur»? Og ikke minst: Hvis det styrende målet blir en form for udødelighet, hva skjer med rommet for verdige utpust, medmenneskelighet og sorg?