Jubileumssymposium lørdag 15. september 2018: «FILOSOFISK HELSEKONTROLL 20 ÅR ETTER: HVOR ER MEDISINEN PÅ VEI?»

PÅMELDING: Klikk her

Sted: Aulaen, Universitetet i Bergen

Pris: 200/350

Filosofisk Poliklinikk ble startet i 1998 som et åpent debattforum om medisinens mål, midler og samfunnsrolle. Gjennom 158 offentlige møter og en rekke kurs, seminarer og publikasjoner er vi blitt en tenketank for kunnskapsformidling, refleksjon og debatt om medisin, helse og kultur. I anledning 20-årsjubileet arrangerer vi et åpent symposium i universitetsaulaen, med plenumsforedrag, dialog og kunstneriske innslag. Symposiet vil drøfte kulturelle effekter av medisinens kunnskaps- og menneskesyn – idéhistorisk, vitenskapsteoretisk, terapeutisk og pedagogisk. Hvor henter medisinen sin selvforståelse, hvordan preger den samtiden, hva gjør den med helsen, og hvordan kan universitetene lage best mulige profesjonsutdanninger?

Til dette festsymposiet inviterer vi byens befolkning, slik vi alltid har gjort, sammen med representanter for kommuner, helseforetak, universitet og høyskoler, og, viktigst av alle: studentene på medisin og helsefag. Da Filosofisk Poliklinikk holdt sitt første møte i oktober 1998, med foredraget «Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag», var det omtanke for studentenes dannelse til gode hjelpere som var hovedmotivasjonen. Slik er det fortsatt.

Program 15.9.2018 Filosofisk Poliklinikks jubileum
0850 Sang ved Bergenhus Entusiastkor Dirigent Tiri B. Schei
0900 Velkomst  

Dag Rune Olsen, rektor UiB.

Edvin Schei, leder av Filosofisk Poliklinikk

1 time Medisin, naturvitenskap og moral. En idéhistorisk refleksjon om hvordan medisinske fenomener former menneskesyn og verdier Arne Johan Vetlesen, professor i moralfilosofi, UiO

+ dialogpartner

30 min Pust ut: estetikk, nærvær og bevegelse, økt 1
1 time Teknologioptimisme – en nødvendig misforståelse i medisinsk forskning Roger Strand,

+ dialogpartner

12-1245 Lunsj
1 time Kropp og sjel og sånn. Hva vet vi om sammenhengene mellom levd liv, følelser og estetikk på den ene siden, og helse på den andre? Linn Getz, Brynjulf Stige, erfaringskonsulenter, Esperanza Diaz
30 min Pust ut: estetikk, nærvær og bevegelse, økt 2
1 time Praktisk klokskap, profesjonalitet og pedagogikk – om gode leger, og hvordan de kan (ut)dannes Edvin Schei, unge leger (Eivind Valestrand, Ingrid Neteland, Karl Erik Müller)
1530 Å sette dagsorden og minne om virkeligheten. Filosofisk poliklinikk som fenomen Roger Strand, Stefán Hjörleifsson, Yngvild Skåtun Hannestad, Esperanza Diaz, Edvin Schei
1615 Sang ved Bergenhus Entusiastkor

Innledere:

  • Arne Johan Vetlesen, professor i moralfilosofi, UiO
  • Linn Getz, professor i medisin, NTNU
  • Brynjulf Stige, professor i musikkterapi, UiB
  • Roger Strand, professor i vitenskapsteori, UiB
  • Esperanza Diaz, førsteamanuensis i allmennmedisin, UiB
  • Edvin Schei, professor i allmennmedisin, UiB

Møteledere:

  • Stefán Hjörleifsson, førsteamanuensis i allmennmedisin, UiB
  • Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog, PhD