Jubileumssymposium lørdag 15. september 2018: «FILOSOFISK HELSEKONTROLL 20 ÅR ETTER: HVOR ER MEDISINEN PÅ VEI?»

PROGRAM: Program jubileum Filpol 2018-september

PÅMELDING: Klikk her

Sted: Aulaen, Universitetet i Bergen

Pris: 200/350

Filosofisk Poliklinikk ble startet i 1998 som et åpent debattforum om medisinens mål, midler og samfunnsrolle. Gjennom 158 offentlige møter og en rekke kurs, seminarer og publikasjoner er vi blitt en tenketank for kunnskapsformidling, refleksjon og debatt om medisin, helse og kultur. I anledning 20-årsjubileet arrangerer vi et åpent symposium i universitetsaulaen, med plenumsforedrag, dialog og kunstneriske innslag. Symposiet vil drøfte kulturelle effekter av medisinens kunnskaps- og menneskesyn – idéhistorisk, vitenskapsteoretisk, terapeutisk og pedagogisk. Hvor henter medisinen sin selvforståelse, hvordan preger den samtiden, hva gjør den med helsen, og hvordan kan universitetene lage best mulige profesjonsutdanninger?

Til dette festsymposiet inviterer vi byens befolkning, slik vi alltid har gjort, sammen med representanter for kommuner, helseforetak, universitet og høyskoler, og, viktigst av alle: studentene på medisin og helsefag. Da Filosofisk Poliklinikk holdt sitt første møte i oktober 1998, med foredraget «Fundamentalisme i hvitt? Om makt og autoritetsunderkastelse i medisin og helsefag», var det omtanke for studentenes dannelse til gode hjelpere som var hovedmotivasjonen. Slik er det fortsatt.