Høst 2016

map-of-the-world-1005413__180Filosofisk Poliklinikk er en møteplass for alle som ser at medisinsk tenkning og praksis rommer paradokser, dilemmaer og etiske utfordringer. Medisinsk virkelighet befinner seg ofte midt i de vanskeligste debattene om hvilket samfunn vi vil ha. Hver måned fra september til april arrangerer poliklinikken debattmøter, åpne for alle, på Litteraturhuset i Bergen. Ta gjerne kontakt med oss!

Høsten 2016: Immigrasjon, medisin, moral

Møtene finner sted på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, kl. 19-21

7. september: Immigranters møte med norsk barnevern. Omsorg eller overgrep?Ansikt barn

Norsk barnevern har dårlig ord på seg i deler av verden – mange tror at norske myndigheter «stjeler andres barn». Mangler det kulturell kompetanse i norsk barnevern? Eller har resten av verden noe viktig å lære av og om norsk praksis?

Kveldens møte er en dialog mellom forskere ved Universitetet i Bergen. Marte K. FylkesnesMarte K. Fylkesnes er doktorgradsstipendiat i prosjektet «Flerkulturelt barnevern: Foreldre og ungdommers erfaringer i møte med barnevernstjenesten».

marit_s_1Marit Skivenes er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap med bred kompetanse på barnevern, og Eivind Meland er professor i allmennmedisin og styremedlem i Filosofisk poliklinikk.

 

12. oktober. Asylinstitutt og godhetstyranni – er velferdsstat og rettssikkerhet truet?

Glade kvinner

Innvandring og flyktningkrise endrer måten vi tenker på i Norge. Trues identiteten vår? Er det rom for solidaritet og rettferdighet i et samfunn som hegner om seg selv og sine goder? Hvordan kan et internasjonalt og solidarisk asylinstitutt bevares i et politisk klima polarisert mellom godhetsiver på den ene siden og frykt og fiendtlighet på den andre? Hvordan skaper vi middelveiene?

Sylo Taraku er selv innvandrer fra Balkan. Han er forfatter av boka Innvandringsrealisme, og medlem av tankesmien Agenda. Mange har kommentert at Taraku er en viktig stemme i debatten. Møtet er en dialog mellom Sylo Taraku, Stefán Hjörleifsson fra Sylo Tarakufilosofisk poliklinikk, og Heidi Wyller, senniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Wyller er jurist og ar i mange år arbeidet med spørsmål knyttet til bl a etnisk diskriminering.

2. november. Flyktninger – blir de syke av å komme til Norge?

Helse og uhelse blant immigranter. Er «de» deltakere eller ofre?

Hva er grunnen til at mange flyktninger og innvandrere kommer til Norge med god helse, men etter få år har utviklet store helseproblemer? Er helse- og velferdsstaten en del av løsningen eller problemet? Møter immigranter former for rasisme og utestengelse, som er vanskelig for oss andre å få øye på eller vedkjenne oss? Har innvandrere seg selv å takke for mangel på deltagelse og engasjement?

Dialog mellom Esperanza Diaz og Åshild B Fuglestad.  picture-12457-1435752504

Esperanza Diaz er fastlege, førsteamanuenis ved Universitetet i Bergen og forskningsleder på NAKMI, Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse

Åshild B. Fuglestad er kommunepsykolog og 12022015-111535_ashildpsykologspesialist. Hun er ansatt ved Helsetjenesten for nyankomne innvandrere i Bergen kommune, og har arbeidet med flyktninger siden 2008.

Roger Strand, professor ved Senter for vitskapsteori, er møteleder.

 

 

 

7.desember. Bemyndigelse og anerkjennelse av asylanter – hvordan er det mulig?

Dialog mellom Ali Watti og Monica Kaberuka-Nielsen.

asyllanter_fra_mange_landAli Watti er lege fra Syria.

Monica Kaberuka-Nielsen er overlevende etter folkemordet i Rwanda i 1994. Hun har en bachelorgrad i sosialt arbeid fra hjemlandet og en bachelorgrad i sosiologi fra UiB.