Vår 2016

Filosofisk Poliklinikk er en møteplass for alle som har erfart at medisinsk tenkning og praksis rommer paradokser, dilemmaer og etiske utfordringer. Hver måned fra september til april arrangerer vi debattmøter, åpne for alle, på Litteraturhuset i Bergen. Ta gjerne kontakt med oss!

Våren 2016: Dialog, tabu og stivnede fronter

Våren 2016 fortsetter Filosofisk Poliklinikk studiet av dialogens muligheter. Vi undersøker om dialog er mulig og fruktbart i saker preget av tabu, fordommer eller fastlåst konflikt.

Dialog betyr «gjennom ordene», det handler om hvordan vi i samtaler kan finne frem til forståelse og handlingsmuligheter som er gode og nyttige for alle berørte. Klok dialog har skapt samspill, kunnskap og trygghet til alle tider. Dialogers sammenbrudd fremmer fanatisme, frykt og fremmedgjøring.

Møtene finner sted på Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, kl. 19-21

 

3. februar: Fødsel, død og skandale. Har pressen fordreiet virkeligheten om fødselsomsorgen i Bergen – og hvem kan i så fall korrigere pressen?

Dialog mellom Frøy Gudbrandsen, Agnethe Lund og Helle Karina Johansen

Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidende, Agnethe Lund er overlege på Kvinneklinikken i Bergen og Helle Karina Johansen er blogger og høygravid.

2. mars: Er mannlig graviditet greit? Vet vi hva et menneske er, i bioteknologiens tid?

Dialog mellom professor Roger Strand og førsteamanuensis Jan Reinert Karlsen, begge ved Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

6. april. Elefanten i rommet. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om fedme?

Dialog mellom Eli Natvik, Magnus Strømmen og Esperanza Diaz

Natvik er fysioterapeut, Høgskolen i Sogn og Fjordane, forsker på senfølger av fedmekirurgi. Strømmen er sykepleier og doktorgradsstudent ved medisinsk fakultet, NTNU. Diaz er fastlege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.