George Engel – mannen bak «den biopsykososiale modellen»

I 1997 var Eivind Meland gjesteforsker ved universitetet i Rochester i staten New York. Der intervjuet han George L. Engel, legen som på 70-tallet introduserte «den biopsykososiale modellen». Engels tenkning handler om at helse og uhelse er resultat av et menneskes levde liv, deriblant realsjoner til andre menensker og inntrykk fra livshendelser og kultur. Hans bidrag gjorde det lettere for mange medisinske miljøer å formidle et mer nyansert bilde av menneesket og dermed av legens rolle.

 

Her er intervjuet på norsk og engelsk